Ładowanie

Regulamin sklepu

Właściciel sklepu:

PASTAN Paweł Fabisiak

Lazurowa 4 / 144

01-315 Warszawa

NIP: PL5222404798

Regon: 142304840

Działalność zerejestrowana przez Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Postanowienia ogólne

 1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy określonego w opisie każdego produktu.
 3. Dowodem zakupu w sklepie jest paragon fiskalny.

 

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę
 2. Zamówienia można składać za pomocą formularza na stronie sklepu lub telefonicznie. Opłata za połączenie telefoniczne zgodne z taryfą operatora.
 3. Zakupiony towar wraz paragonem jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem (Poczta Polska lub kurier) na podany przez Klienta adres dostawy.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Rozpoczęcie realizacji zamówień następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 5. Każdy klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub anulować złożone zamówienie droga mailową lub telefonicznie.

 

Dostawa towaru

 1. Przesyłka zostaje przygotowana po zaksięgowaniu zapłaty za kupiony towar.
 2. Dostępność każdego modelu i rozmiaru jest podana w momencie składania zamówienia. Jeżeli towar jest dostępny to znaczy, że jest w naszym magazynie i zostanie wysłany najpóźniej następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu należności.
 3. Ponieważ prowadzimy sprzedaż w kilku różnych miejscach możliwa jest sytuacja, że produkt kupiony w sklepie będzie niedostępny. W takiej sytuacji proponujemy zamianę na inny model, podajemy termin w jakim kupiony produkt będzie dostępny lub tego samego dnia robimy przelew zwrotny całej wpłaconej kwoty za zakupy.
 4. Formę dostawy wybiera Klient w momencie składania zamówienia. Dla każdej formy dostawy podany jest koszt dostawy.

 

Zwroty i wymiany

Szczegółowe informacje na temat zwrotów i wymiany produktów można znaleźć na stronie Zwroty.

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe postanowienia odnośnie ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie Polityka prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się stosowaniu tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.